Ngày 19 tháng 8 năm 2022 Fanslide

Fanslide: Don Chỉ cần xem trò chơi, chơi trò chơi!

Fanslide là một trò chơi trực tiếp, trong trò chơi, nơi người xem thu thập điểm thông qua lựa chọn ba người chơi xoay vòng của họ