Ngày 20 tháng 8 năm 2022 Lời khuyên

FPL GameWeek 3 Hướng dẫn đầy đủ: Người chơi tốt nhất, Thuyền trưởng, Đội hình dự đoán + Đội tiết lộ

Trợ giúp vào phút cuối trước thời hạn GameWeek 3

Ngày 17 tháng 8 năm 2022 Danh sách theo dõi

Danh sách theo dõi FPL: Những người chơi trung hạn tốt nhất của chúng tôi

Lựa chọn của chúng tôi về những người chơi FPL tốt nhất trong bốn trò chơi tiếp theo và hơn thế nữa

Ngày 13 tháng 8 năm 2022 Lời khuyên

FPL GameWeek 2 Essentials: Mẹo, tin tức đội, người chơi giỏi nhất và nhiều hơn nữa

Trợ giúp vào phút cuối trước thời hạn GameWeek 2

Ngày 10 tháng 8 năm 2022 Danh sách theo dõi

Danh sách theo dõi FPL: Người chơi đang tăng và rơi trước Gameweek 2

Cái nhìn của chúng tôi về các cầu thủ giả tưởng trung hạn tốt nhất

Ngày 5 tháng 8 năm 2022 Lời khuyên

Hướng dẫn đầy đủ trận đấu việt nam tối nay về FPL Gameweek 1: Mẹo, Người chơi giỏi nhất, Đội tiết lộ

Giúp trợ giúp vào phút cuối trước thời hạn FPL