Ngày 19 tháng 8 năm 2022 Các thành viên

Mark Sutherns xông FPL Gameweek 3 Xem fifa vietnam trước và tiết lộ nhóm

Video hàng tuần của Mark và Andy cho các thành viên

Ngày 19 tháng 8 năm 2022 Đội tiết lộ

Đội FPL tiết lộ: Những gì tôi dự định làm với Darwin trong Gameweek 3

Các điểm nói chuyện quan trọng của lựa chọn nhóm gần đây nhất của Gianni

Ngày 19 tháng 8 năm 2022 Video

Scoutcast: Các chủ đề FPL nóng lên Gameweek 3

Các điểm nói chuyện quan trọng của Hướng đạo fifa vietnam mới

Ngày 19 tháng 8 năm 2022 Video

Câu hỏi đốt cháy FPL: Bài học rút ra từ Gameweek 2

Các điểm nói chuyện quan trọng của video câu hỏi đốt mới nhất

Ngày 17 tháng 8 năm 2022 Đội tiết lộ

Đội FPL Tiết lộ: Cucurella và Gross trong?

Các điểm nói chuyện quan trọng của lựa chọn nhóm gần đây nhất của TED