Podcast FFS

Lịch tải lên Podcast điển hình.

Có một số nền tảng khác nhau, trong đó bạn có thể nghe podcast từ Fantasy Football Scout. Chúng được tải lên hàng ngày, Thứ Hai đến thứ Sáu.

Thông thường, tất cả các video FFS được chuyển đổi thành các phiên bản chỉ có âm thanh. Nhưng, cũng được trên Lookout cho podcast chuyên dụng từ Fantasy Football Scout quá!

Nghe đây:

Podcast của Apple

Spotify

Google Podcast

Nghe Scout the Gameweek, với Sam Bonfield & một thành viên khác của FFS Network mỗi tuần.
Chỉ có sẵn dưới dạng Podcast!