Nội dung Gameweek

Trước mỗi Fantasy Premier League Gameweek, chúng tôi có một cốt lõi mạnh mẽ về nội dung thiết yếu để giúp cá 24h tin tuc bong da the thao c nhà quản lý Fantasy chuẩn bị cho một thời hạn sắp tới.

Bên cạnh nội dung biên tập, chúng tôi có nội dung video chính ( YouTube) và podcast ( Spotify), cũng như sự hiện diện truyền thông xã hội mạnh mẽ trên Twitter (F FS News và F FS Community), Instagram, Facebook TikTok.

Dưới đây là ví dụ về nội dung FPL Gameweek điển hình của chúng tôi.