Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Đánh giá đội của tôi

Phẫu thuật FPL Rate Team của tôi với 5 lần kết thúc top 1k Tom Freeman

Nhận câu hỏi của bạn được trả lời trước Gameweek 38

Ngày 13 tháng 5 năm 2022 Đánh giá đội của tôi

Phẫu thuật FPL Rate Team của tôi với 5 lần kết thúc top 1k Tom Freeman

Nhận câu hỏi của bạn vào Phó Biên tập viên của chúng tôi trong giờ tiếp theo

Ngày 7 tháng 5 năm 2022 Đánh giá đội của tôi

Dự đoán điểm FPL: Salah và De Bruyne dẫn đường trong Double Gameweek 36

Các dự đoán điểm dựa trên thuật toán của chúng tôi cho ba Gameweeks tiếp theo

Ngày 6 tháng 5 năm 2022 Đánh giá đội của tôi

Phẫu thuật FPL Rate Team của tôi với 5 lần kết thúc top 1k Tom Freeman

Phó biên tập viên của Scout trả lời các câu hỏi FPL trước thời hạn

Ngày 29 tháng 4 năm 2022 Đánh giá đội của tôi

Phẫu thuật FPL Rate Team của tôi với 5 lần kết thúc top 1k Tom Freeman

Đặt câu hỏi của bạn trước thời hạn của ngày thứ Bảy