Liên hệ với chúng tôi

Gửi cho chúng tôi một thư tại [email protected] hoặc liên hệ với Geoff, Quản lý hoạt động của chúng tôi: [email protected].

Mẹo về chấn thương mới nhất, tin tức nhóm, nội dung trang web hoặc ý tưởng cho những điều mới mà chúng tôi có thể làm được được hoan nghênh! Bất kỳ và tất cả các phản hồi được đánh giá cao.

Trao đổi liên kết cũng được khuyến khích, đặc biệt nếu bạn có blog dành riêng cho một chủ đề liên quan hoặc câu lạc bộ Premier League. Vui lòng không yêu cầu liên kết đến trang web của bạn nếu bạn cung c kèo trực tuyến hôm nay ấp trực tiếp bóng đá trực tiếp, chúng tôi không quan tâm đến việc xuất bản các liên kết đến góc web đó.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm!

Càng cổ vũ,

Hướng đạo bóng đá tưởng tượng