T&Cs

Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng bạn đến Fantasy Football Scout. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối mối quan hệ của Fantasy Football Scout Ltd với bạn liên quan đến trang web này.

Thuật ngữ 'Fantasy Football Scout Ltd' hoặc 'chúng tôi' hoặc 'chúng tôi' đề cập đến chủ sở hữu của trang web có văn phòng đăng ký là 164 Leigh Road, Leigh On Sea, SS9 1BT. Số đăng ký công ty của chúng giá bóng rổ tôi là 7096709 và được đăng ký tại Anh và Wales. Thuật ngữ 'bạn' đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Điều khoản”) áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web và bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web này, bạn đang xác nhận rằng bạn chấp nhận các Điều khoản đượ truc tuyen bd c nêu dưới đây và các điều khoản sử dụng bổ sung được nêu trong các phần liên quan của Website.1.2

Việc sử dụng trang web này phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện chung sau đây:

 • Nội dung của các trang của trang web này chỉ dành cho thông tin chung của bạn và chỉ sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 • Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ t mấy giờ việt nam đá banh hể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể chứa những sai sót hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ 90phut truc tiep bong da trách nhiệm rõ ràng đối với bất kỳ sai sót hoặc sai sót nào đó trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có sẵn trên trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc rằng máy chủ làm cho nó có sẵn không có virus hoặc lỗi. Bạn thừa nhận rằng trách nhiệm của bạn là thực hiện đầy đủ các thủ tục và kiểm tra vir bàn thắng chấm tivi us (bao gồm cả việc kiểm tra chống vi-rút và các kiểm tra bảo mật khác) để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính chính xác của đầu vào và đầu ra dữ liệu.
 • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn phải chịu rủi ro của riêng bạn, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có trực tiếp mu hôm nay sẵn thông qua trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
 • Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố trí, nhìn, ngoại hình và đồ họa. V truc tiep bong da 90phut tv iệc sao chép bị cấm trừ theo thông báo bản quyền, đó là một phần của các điều khoản và điều kiện này.
 • Tất cả các nhãn hiệu được sao chép trong trang web này, không phải là tài sản của, hoặc được cấp phép cho nhà điều hành, đều được thừa nhận trên trang web.
 • Việc sử dụng trái phép trang web này có thể gây ra yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc là tội hình sự.
 • Thỉnh thoảng trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn để cung keobongda vn cấp thêm thông tin. Chúng không có nghĩa là chúng tôi xác nhận (các) trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết và không chịu trách nhiệm đối với họ hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể bóng đá hôm nay mấy giờ phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.
 • Việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web đó phải tuân theo luật pháp của Anh, Scotland và Wales.
 • Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Bạn được kỳ vọng sẽ kiểm tra trang này theo thời gian để nhận thấy bất kỳ thay đổi nào được thực hiện, vì chúng đang ràng buộc v tl keo bd ới bạn. Một số điều khoản có trong các điều khoản và điều kiện này cũng có thể được thay thế bởi các điều khoản hoặc thông báo được công bố ở nơi khác trên trang web của chúng tôi.

1. Đăng ký và Tài khoản của bạn

1.1. Mặc dù trang web này có thể truy cập mà không có tài khoản đã đăng ký, để tham gia và đóng góp cho lịch thi đấu Fantasy Football Scout, bạn sẽ được yêu cầu đăng cakhiatv 5 ký với trang web.

1.2. Bạn cần chọn hoặc chấp nhận mật khẩu để truy cập vào tài khoản của mình. Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho người dùng khác vì Tài khoản của bạn có nguy cơ nếu bạn cho phép ai đó sử dụng nó không thích hợp.

1.3. Chúng tôi có thể cần phải từ chối một số đơn đăng ký ví dụ như để ngăn chặn việc sử dụng gian lận Website.

1.4. Duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của trang web là cần thiết để cho phép tất cả người dùng của chúng tôi sử dụng nó một cách an toàn và hiệu quả.

Bạn đồng ý:

1.4.1. không lạm dụng quy trình truy cập hoặc đăng ký;

1.4.2. chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp tài khoản của bạn (bao gồm việc sử dụng bất hợp pháp hoặc nhà cái uy tín nhất việt nam không đúng cách của bên thứ ba đã sử dụng mật khẩu của bạn để truy cập vào Tài khoản trang web của bạn) và trả lại cho chúng tôi với bất kỳ chi phí và/hoặc tổn thất mà chú ty so bd ng tôi phải chịu do hậu quả.

1.5. Bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho Fantasy Football Scout Ltd như một phần của quá trình đăng ký này và/hoặc bất kỳ tương tác nào khác với sẽ được thu thập, lưu trữ và sử dụng theo Chính sách bảo mật của Fantasy F trực tiếp mu hôm nay ootball Scout.

1.6. Nếu bạn sử dụng nhiều ty le keonhacai với mục đích làm gián đoạn lịch thi đấu hoặc gây phiền nhiễu người dùng khác, bạn có thể có hành động đối với tất cả các tài khoản của bạn.

1.7. Tất cả các tài khoản phải được đăng ký bằng địa chỉ email cá nhân hợp lệ mà bạn truy cập thường xuyên. Tài khoản đã đăng ký bằng địa chỉ email của người khác hoặc với địa chỉ email tạm thời có thể bị đóng mà không cần thông báo.

1.8. Fantasy Football Scout có quyền đóng tài khoản nếu bất kỳ người dùng nào được xem là sử dụng IP proxy (địa chỉ Internet Protocol) nhằm cố gắng che giấu việc sử dụng nhiều tài khoản Fantasy Football Scout.

1.9. Hủy bỏ các gói tư cách thành viên là trách nhiệm của chủ sở hữu tài khoản và phải được thực hiện trực tiếp từ nhà cung cấp thanh toán được sử dụng hoặc thông qua liên kết “Hủy” có trên trang hồ sơ của bạn.

1.10. Các Điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web nói chung, tuy nhiên bạn có thể quyết định đóng Tài khoản của mình. Bạn có thể làm như soi keo bet 888 vậy bằng cách thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

2 Chấm dứt tài khoản của bạn

2.1. Chúng tôi có thể chấm dứt Tài khoản Website của bạn bất cứ lúc nào nếu:

2.1.1. bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này hoặc Quy tắc lịch thi đấu của chúng tôi bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào khác trên Trang web này (hoặc hành động theo cách cho thấy rằng bạn không thể hoặc k esports hông có ý định tuân thủ các Điều khoản hoặc Quy tắc lịch thi đấu hoặc bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào khác trên Trang web này);

2.1.2. chúng tôi quyết định không còn cung cấp một khu vực trên Trang web để người dùng tương tác;

2.1.3. chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật;

2.1.4. bất chấp những nỗ lực hợp lý của chúng tôi, chúng tôi không thể xác minh hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi;

2.1.5. chúng tôi không còn muốn cung cấp dịch vụ này cho bạn.

3. Trách nhiệm của chúng tôi

3.1. Thông tin trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi Fantasy Football Scout Ltd và trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin cập nhậ i bong da live t và chính xác, chúng tôi không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, phù hợp hoặc tính khả dụng đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, tin thể thao việt nam hôm nay dịch vụ hoặc đồ họa liên quan chứa trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào thông tin đó đều phải chịu rủi ro của riêng bạn.

3.2. Theo khoản 3.3 dưới đây, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về:

3.2.1. bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc hậu quả mà bạn có thể phát sinh. Điều này bao gồm bất kỳ tổn thất lợi nhuận (cho dù phát sinh trực tiếp hay gián tiếp), bất kỳ mất thiện chí hoặc danh tiếng kinh doanh 90phut tivi , hoặc bất kỳ mất mát dữ liệu kinh doanh nào mà bạn phải chịu;

3.2.2. bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào không thể đoán trước được một cách hợp lý;

3.2.3. bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phát sinh do:

3.2.3.1. bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Trang web, hoặc cho bất kỳ sự chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời trong việc cung cấp Trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web;

3.2.3.2. việc xóa bỏ, tham nhũng, hoặc không lưu trữ bất kỳ bài nộp nào (và dữ liệu khác) được duy trì hoặc truyền bởi hoặc thông qua việc sử dụng Website của bạn;

3.2.3.3. sự sẵn có của hoặc kết quả thông qua sự phụ thuộc vào, bất kỳ trang web của bên thứ ba được truy cập thông qua các siêu liên kết trong Trang web (bao gồm hàng hóa và dịch vụ được cung cấp hoặc cung cấp thông qua các trang web của bên thứ ba đó);

3.2.3.4. bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác;

hoặc là

3.2.3.5. bạn không giữ mật khẩu hoặc Tài khoản của bạn (như được định nghĩa tại khoản 1.1) chi tiết an toàn v da banh à bí mật, hoặc bạn đưa bất kỳ thông tin cá nhân nào trong một bài nộp (như được định nghĩa trong khoản 15.1).

3.2.4. Các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn tại khoản 3.2.3 sẽ được áp dụng cho dù chúng tôi đã được thông báo về khả năng tổn thất đó phát sinh trước hay không.

3.3. Chúng tôi không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi, nói sai gian lận hoặc bất kỳ tổn thất nào khác có thể không bị pháp luật loại trừ hoặc giới hạn hợp pháp.

3.4. Không có gì trong các điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn. Nếu bạn có bất kỳ ngh ty le keo anh i ngờ nào về quyền theo luật định của mình thì bạn nên liên hệ với Cục Tư vấn Công dân địa phương của bạn hoặc tham khảo trang web Văn phòng Thương mại Công bằng (www.oft.gov.uk/default.htm).

4. Trách nhiệm của bạn

4.1. Bạn đồng ý hoàn lại hoặc chịu trách nhiệm khác đối với bất kỳ và tất cả các khoản nợ, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý mà chúng tôi hoặc bất kỳ công ty hoặc nhân viên nào của tập đoàn chúng tôi có thể phải chịu do bất kỳ vi phạm các Điều khoản này c ket bong da ủa bạn, hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ bài nộp nào hoặc sự truyền tải khác của bất kỳ thông điệp hoặc thông tin nào trên trang web của bạn từ Tài khoản của bạn.

5. Liên kết bên ngoài

5.1. Fantasy Football Scout Ltd và Trang web này có thể cung cấp các siêu liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu của chúng tôi, nội dung của chúng tôi không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nộ free sports bet i dung, tài liệu (bao gồm cả hàng hóa hoặc dịch vụ) hoặc các thông lệ nêu trên các trang web đó. Các liên kết đến các trang web đó không được coi là sự chứng thực của chúng tôi đối với chúng hoặc bất kỳ nội dung nào bên trong chúng hoặ đá banh trực tiếp vtv3 c như là một bảo đảm rằng các trang web đó sẽ không có vi-rút hoặc các mặt hàng khác có tính chất phá hoại.

5.2. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập khi bạn rời khỏi trang web của riêng chúng tôi.

6. Sử dụng nội dung trang web

6.1. Tất cả nội dung có tính năng trên Trang web được cung cấp bởi chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn trong văn bản, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, minh họa, âm thanh, video, thiết kế, viết và các tài liệu khác đều đ bong88 com keo nha cai ược bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương mại và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu bởi hoặc được cấp phép cho Fantasy Football Scout Ltd.

6.2. Bạn được phép tải xuống, in hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào từ Website, với điều kiện là bạn:

6.2.1. làm như vậy chỉ để sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;

6.2.2. thừa nhận chúng tôi là nguồn gốc của tài liệu; và

6.2.3. không sử dụng nội dung Fantasy Football Scout theo bất kỳ cách nào khác.

6.3. Bạn phải áp dụng cho chúng tôi sử dụng địa chỉ email của chúng tôi ( [email protected]) để có sự đồng ý và điều kiện thích hợp để sử dụng nội dung Hướng đạo bóng đá Fantasy cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài quy định tại khoản 6.2.

6.4. Chúng tôi bảo lưu bất kỳ sử dụng và quyền nào khác trong nội dung Hướng đạo bóng đá Fantasy để bạn phải yêu cầu sự cho phép trước của chúng tôi đối với những điều này như đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ không phải lúc nào cũng có thể đưa ra keonhacai hôm nay truc tiep sự đồng ý của chúng tôi.

6.5. Đối với một số nội dung Fantasy Football Scout (chẳng hạn như một phần của khu vực thành viên của chúng tôi), hoặc nơi các nhà cung cấp của chúng tôi yêu cầu chúng tôi làm như vậy, các điều khoản sử dụng riêng và/hoặc bổ sung có cakhia tivi thể được áp dụng và các điều khoản này sẽ được đánh dấu trên phần có liên quan của Trang web.

6.6. Bạn không được, cũng không phải cố gắng, thực hiện các trích xuất hàng loạt, tự động hoặc có hệ thống của Fantasy Football Scout, hoặc sử dụng nó để tạo ra hoặc đưa nó vào một cơ sở dữ liệu giấy hoặc điện tử khác, hoặc cố gắng bán lại hoặc phân phối lại nó. Chúng tôi bảo lư lịch thi đấu trực tiếp bóng đá hôm nay u quyền cấm hoặc hạn chế cách thức các trang web khác liên kết đến hoặc khung hình hoặc trình bày lại bất kỳ nội dung nào của Fantasy Football Scout.

6.7. Bằng cách đồng ý với gói tư cách thành viên trả phí, bạn đồng ý từ bỏ tất cả các quyền trong thời gian nghỉ mát 14 ngày và nhận quyền truy cập đầy đủ vào nội dung kỹ thuật số đã mua. N ty le bd truc tuyen ếu bạn không muốn từ bỏ các quyền này, các sắp xếp đặc biệt có thể được tổ chức bằng cách liên hệ với [email protected] tuy nhiên bạn sẽ không thể tải về nội dung kỹ thuật số của mình cho đến khi thời gian làm mát 14 ngày kết thúc.

7. Đăng ký lịch thi đấu

7.1. Chúng tôi muốn tất cả người dùng có thể truy cập vào phần nhận xét của chúng tôi và giao tiếp với nhau một cách an toàn. Để có th tiso tile tructuyen ể thực hiện điều này, chúng tôi đã đưa ra một số quy tắc trong khoản 7.3 này, rằng tất cả người dùng phải đồng ý và tuân thủ, như một phần của các Điều khoản này. Chúng tôi mong muốn bạn tôn trọng quyền của xôi lạc tv link người dùng khác và tuân thủ đầy đủ các Điều khoản này vào mọi lúc, đặc biệt là liên quan đến bất kỳ bài gửi bình luận nào mà bạn đưa ra.

7.2. Trong phạm vi mà chúng tôi được thông báo hoặc nhận thức rằng bạn đã thực hiện một bài nộp nhận xét vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi sẽ xóa hoặc sửa đổi nó và chúng tôi có quyền loại bỏ bình luận và/hoặc mì tôm tv đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn mà không cần thông báo, tạm thời hoặc vĩnh viễn, và bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi ch ket qua bd hom qua o là thích hợp, bao gồm cả hành động pháp lý.

7.3. Bạn đồng ý rằng các nguyên tắc và quy tắc hành vi sau đây liên quan đến bất kỳ bài gửi bình luận nào được thực hiện:

 • Hãy dân sự và quan tâm đến áp phích bình luận khác.
 • Đừng gây gián đoạn, xúc phạm hoặc lạm dụng — hành vi đó bị cấm.
 • Các ý kiến được đánh giá là có ý định cố tình kích động một phản ứng cực đoan hoặc tiêu cực có thể bị loại bỏ theo quyết định của chúng tôi. Người dùng được đánh giá thường xuyên đăng nội dung với những ý định như vậy có thể bị xóa vĩnh viễn khả năng đăng tải của họ.
 • Quấy rối, nhận xét phỉ báng, lạm dụng, hành vi đe dọa, có hại, tục tĩu, phân biệt giới tính, định hướng tình dục, đồng tính, xúc phạm chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu phản đối nào, sẽ không được dung thứ.
 • Tất cả thư rác sẽ bị xóa. Điều đó bao gồm việc đăng lại ý kiến.
 • “Một số” bình luận về chủ đề sẽ bị xóa theo quyết định của chúng tôi. Xem hướng dẫn.
 • Không cố ý đăng thông tin sai ví dụ: đội hình, tiếng hét mục tiêu, tweet v.v.
 • Không sử dụng nhận xét để kháng cáo cho phiếu bầu hoặc người theo dõi.
 • Không tìm cách bắt đầu các cuộc thảo luận tiêu cực về những người dùng khác, đặc biệt là liên quan đến danh tính, tài khoản hoặc trạng thái của họ trên trang we ket qua bong da dem nay b. Người dùng dưới sự kiểm duyệt không nên được thảo luận.
 • Không có bài đăng trong ALL CAPS hoặc sử dụng TXT SPK hoặc L33T SP33K — Thật khó đọc và gây phiền nhiễu cho người khác.
 • Không sử dụng quá mức hoặc thư rác biểu tượng cảm xúc.
 • Đừng cố gắng để đăng nghệ thuật ascii.
 • Không thi đấu kiểm duyệt trước công chúng. “Tại sao chủ đề của tôi bị xóa?” ý kiến sẽ, đoán những gì, bị football tipsters xóa. Xem hướng dẫn để biết chi tiết về cách nêu vấn đề.
 • Không có quảng cáo, quảng cáo hoặc nghiên cứu cho mục đích thương mại mà không được phép.
 • Không đăng nội dung thành viên được bảo vệ.
 • Nhận xét không được can thiệp vào quyền sở hữu trí tuệ hoặc thông tin bí mật của người khác. Điều này bao gồm các luồng bóng đá trực tiếp.
 • URL được đăng trong nhận xét phải có liên quan. Đăng nhiều hơn hai URL trong một nhận xét sẽ thấy bạn lol esports twitter được đánh dấu là thư rác tiềm năng - tránh nó.
 • Nhận xét phải được đăng bằng tiếng Anh.
 • Không mạo danh hoặc nhiều tài khoản mà không có sự cho phép.
 • Không có tên hiển thị hoặc tiểu sử hồ sơ không phù hợp.
 • Không sử dụng chủ đề tên hiển thị hoặc phù hiệu liên kết không chính thức hoặc biểu tượng mà không có sự cho phép.
 • Không có Gravatars không phù hợp. Chúng tôi có quyền yêu cầu thay đổi Gravatar nếu như vậy.

Để biết thêm hướng dẫn về việc đăng bình luận trên trang web, vui lòng xem trang này.

7.5. Nếu bạn không tuân thủ Quy tắc lịch thi đấu của chúng tôi khi đóng góp cho lịch thi đấu Hướng đạo bóng đá Fantasy, đóng góp của bạn có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ mà không cần cảnh báo. Nếu không phân biệt thêm, một email sẽ được gửi thông báo cho bạn lý do tại sao đóng góp của bạn đã bị ty le keo nhacai chỉnh sửa hoặc xóa. Email này cũng sẽ bao gồm một cảnh báo rằng việc tiếp tục phá vỡ các quy tắc có thể dẫn đến hành động được thực hiện 90phut truc tiep bong da đối với tài khoản hoặc tài khoản của bạn. Hành động này có thể bao gồm bất kỳ nội dung nào do bạn đăng tải được kiểm duyệt (kiểm tra) trước khi được xuất bản trên trang web hoặc tạm thời hoặc tile bong da keo nha cai tạm thời hoặc vĩnh viễn về khả năng tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận bổ sung của Fantasy Football Scout.

7.6. Nếu bạn gửi hoặc chia sẻ nội dung xúc phạm hoặc không phù hợp cho lịch thi đấu Hướng đạo bóng đá Fantasy lịch thi đấu đá bóng hôm nay hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi phá vỡ nào trên, và Fantasy Football Scout Ltd coi hành vi đó là nghiêm trọng và/hoặc lặp đi lặp lại, Fantasy Football Scou bóng đá trực tuyến vip t Ltd có thể sử dụng bất cứ thông tin nào có sẵn cho nó về bạn để ngăn chặn bất kỳ vi phạm tiếp tục như vậy. Điều này có thể bao gồm thông báo cho các bên thứ ba có liên quan như nhà tuyển dụng, trường học hoặc nhà cung cấp email nhà cái tặng cược miễn phí của bạn về (các) vi phạm.

7.7. Fantasy Football Scout Ltd có quyền xóa bất kỳ đóng góp nào, hoặc có hành động chống lại bất kỳ tài khoản Fantasy Football nào, bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào.

7.8. Sự thất bại hoặc trì hoãn của Fantasy Football Scout Ltd trong việc thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền nào trong các điều khoản này không từ bỏ quyền thực thi quyền đó của free sports bet Fantasy Football Scout Ltd.

7.9. Chúng tôi khuyên bạn không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân hoặc bất cứ ai khác (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ bưu điện, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ email hoặc bất kỳ chi tiết nào khác cho phép bạn được nhận dạng cá nhân) lịch thi đấu tối nay trong lịch thi đấu Fantasy Football Scout.

7.10. Bạn không được gửi hoặc chia sẻ bất kỳ tài liệu phỉ báng hoặc bất hợp pháp nào thuộc bất kỳ tính chất nào trong lịch thi đấu Hướng đạo bóng đá Fantasy. Điều này bao gồm văn bản, đồ họa, video, chương trình hoặc âm thanh. Các bài viết mà nhóm kiểm duyệ tỉ số 2 trong 1 t cảm thấy có nguy cơ bị vôi hoặc khinh thường tòa án có thể bị xóa bỏ.

7.11. Đóng góp tài liệu cho lịch thi đấu Hướng đạo bóng đá Fantasy với ý định thực hiện hoặc thúc đẩy một hành động bất hợp pháp bị nghiêm cấm.

7.12. Bạn đồng ý gửi hoặc chia sẻ với lịch thi đấu Fantasy Football Scout chỉ đóng góp mà là tác phẩm ban đầu của riêng bạn. Bạn không được vi phạm, đạo đức, hoặc vi phạm các quyền của Fantasy Football Scout Ltd hoặc các bên thứ ba bao gồm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bí mật thương đá bóng tối nay mại, quyền riêng tư, công khai, quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu.

7.13. Nội dung được đăng trong lịch thi đấu Hướng đạo bóng đá Fantasy được tạo ra bởi các thành viên của công chúng. Các quan điểm được thể hiện là của họ và trừ khi được nêu cụ thể không phải ket qua bd là của Fantasy Football Scout Ltd sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào và Fantasy Football Scout Ltd không xác nhận, hỗ trợ nba games online hoặc đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm của bất kỳ hình thức nào về bất kỳ ý kiến nào về bất kỳ ý kiến nào thể hiện bởi người dùng. Ý kiến thể hiện là những ý kiến của người sáng tạo chứ không phải của Fantasy Football Scout Ltd.

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

8.1. Cả Fantasy Football Scout Ltd và bất kỳ giám đốc, nhân viên hoặc đại diện khác của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, trong hợp đồng, sai l tructiepbongda 1 ầm hoặc cách khác bao gồm sơ suất, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc khu vực thành viên. Bạn xác nhận ltd bd hnay rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng sử dụng trang web hoặc khu vực thành viên. Đây là một giới hạn toàn diện về trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả các thi e sport center ệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm (nhưng không giới hạn) thiệt hại bồi thường, trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả, mất dữ liệu, thu nhập hoặc lợi nhuận, mất tỷ lệ bóng đá đêm nay hoặc thiệt hại tài sản và yêu cầu bồi thường của bên thứ ba. Chúng tôi không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc đối vớ the score esports i bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác có thể không bị loại trừ hoặc hạn chế một cách hợp pháp.

9. Bồi thường

9.1. Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ chúng tôi ngay lập tức theo yêu cầu đối với tất cả các khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, phát si ty le cuoc nh từ bất kỳ vi phạm các Điều khoản này của bạn (hoặc bất kỳ người dùng nào khác truy cập trang web hoặc khu vực thành viên sử dụng tên người dùng của bạn) hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác phát sinh từ hoặc việc sử dụng trang web hoặc k keo nha cai ty le ca cuoc hu vực thành viên. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông báo về các khiếu nại như vậy, toàn quyền để bảo vệ, thỏa hiệp hoặc giải quyết các khiếu nại đó và hỗ trợ keobongda vn hợp lý cần thiết để bảo vệ các khiếu nại đó, với chi phí duy nhất của bạn.

10. Các điều khoản được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành

10.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được tòa án có thẩm quyền quyết định về vấn đề này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi các Điều khoản này mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của c bảng tỷ số bóng đá ác Điều khoản này, và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thực thi.

11. Từ bỏ quyền của chúng tôi

11.1. Sự thất bại của chúng tôi trong việc thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục của chúng tôi phát sinh theo các Điều khoản này sẽ không phải là sự từ tối nay ai đá vs ai bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó, và không có sự từ bỏ nào của chúng tôi sẽ có hiệu lực trừ khi được cung cấp bằng văn bản và có chữ ký của chúng tôi.

12. Luật điều chỉnh

12.1. Các Điều khoản này và quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn phải tuân thủ:

12.1.1. (nếu bạn là cư dân tại Anh) luật có liên quan của Vương quốc Anh, và các Tòa án Vương quốc Anh có liên quan sẽ có thẩm quyền độc qu ty so vs ty le yền; hoặc

12.1.2. (nếu bạn không cư trú tại Anh) thì luật Anh sẽ áp dụng và Tòa án Anh sẽ có thẩm quyền độc quyền.

12.2. Mặc dù điều 11, bạn đồng ý rằng chúng tôi vẫn được phép áp dụng các biện pháp khắc phục cấm (hoặc các loại trợ cấp tạm thời hoặc biện pháp khắc phục pháp lý khác) trong bất kỳ thẩm quyền nào.

Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản trên đối với trang web và khu vực thành viên của chúng tôi cũng như các Điều khoản và Điều kiện chung.