Hướng dẫn đặt hàng ghế dự bị

Thứ tự của băng ghế dự bị của bạn là một cái gì đó cần lưu ý khi chọn đội của bạn mỗi Gameweek. Về cơ bản,... Tiếp tục đọc hướng dẫn đặt hàng băng ghế dự bị