Fantasy Premier League: Trắng/đôi Gameweeks và Chip

Blank và Double Gameweeks Mỗi đội bóng ở Premier League chơi tổng cộng 38 trận. Xem thêm giải bóng đá ngoại hạng Fantasy League: Blank/Double Gameweeks và Chips