keo nha cai bong da truc tiep T & CS;

Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với Scout Fantasy Football. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với Chính sách bảo mật Chính quyền Fantasy Football Scout Ltd, mối quan hệ với bạn liên quan đến trang web này.

Thuật ngữ ‘Fantasy Football Scout Ltd, hoặc‘ chúng tôi, hoặc ‘chúng tôi đề cập đến chủ sở hữu của trang web có văn phòng đã đăng ký là 164 Leigh Road, Leigh on Sea, SS9 1BT. Số đăng ký công ty của chúng tôi là 7096709 và được đăng ký tại Anh và xứ Wales. Thuật ngữ ‘bạn đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này (Điều khoản trực tuyến) áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đang xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản được nêu dưới đây và các điều khoản sử dụng bổ sung được nêu trong các phần có liên quan của trang web .1.2

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản và điều kiện chung sau đây:

 • Nội dung của các trang của trang web này là cho thông tin chung và chỉ sử dụng của bạn. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 • Cả chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào cũng cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, tính kịp thời, hiệu suất, tính đầy đủ hoặc sự phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể chứa không chính xác hoặc lỗi và chúng tôi loại trừ trách nhiệm rõ ràng đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc lỗi nào như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng các chức năng có sẵn trên trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc máy chủ cung cấp nó không có virus hoặc lỗi. Bạn thừa nhận rằng trách nhiệm của bạn là thực hiện các quy trình và kiểm tra virus đầy đủ (bao gồm cả chống vi-rút và kiểm tra bảo mật khác) để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về tính chính xác của đầu vào và đầu ra dữ liệu.
 • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn có nguy cơ của bạn, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
 • Trang web này chứa tài liệu được sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn ở thiết kế, bố cục, giao diện, ngoại hình và đồ họa. Sinh sản bị cấm khác ngoài thông báo bản quyền, tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện này.
 • Tất cả các nhãn hiệu được sao chép trong trang web này, không phải là tài sản của hoặc được cấp phép cho nhà điều hành, được thừa nhận trên trang web.
 • Việc sử dụng trái phép trang web này có thể làm phát sinh yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc là một hành vi phạm tội hình sự.
 • Thỉnh thoảng trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp cho sự thuận tiện của bạn để cung cấp thêm thông tin. Họ không biểu mà chúng tôi xác nhận các trang web). Chúng tôi không có trách nhiệm đối với nội dung của (các) trang web được liên kết và không chịu trách nhiệm cho họ hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.
 • Việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web như vậy phải tuân theo luật pháp của Anh, Scotland và xứ Wales.
 • Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Thỉnh thoảng bạn sẽ kiểm tra trang này để thông báo về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện, vì chúng ràng buộc với bạn. Một số điều khoản có trong các điều khoản và điều kiện này cũng có thể được thay thế bởi các điều khoản hoặc thông báo được công bố ở nơi khác trên trang web của chúng tôi.

1. Đăng ký và tài khoản của bạn

1.1. Mặc dù trang web này có thể truy cập mà không có tài khoản đã đăng ký, để tham gia và đóng góp cho cộng đồng Hướng đạo bóng đá giả tưởng, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký với trang web.

1.2. Bạn cần chọn hoặc chấp nhận mật khẩu để truy cập tài khoản của mình. Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho người dùng khác vì tài khoản của bạn có nguy cơ nếu bạn để ai đó sử dụng nó không phù hợp.

1.3. Có thể cần thiết cho chúng tôi từ chối một số ứng dụng đăng ký chẳng hạn để ngăn chặn việc sử dụng trang web gian lận.

1.4. Việc duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của trang web là cần thiết để cho phép tất cả người dùng của chúng tôi sử dụng nó một cách an toàn và hiệu quả.

Bạn đồng ý:

1.4.1. không lạm dụng quá trình truy cập hoặc đăng ký;

1.4.2. chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng tài khoản của bạn không đúng hoặc bất hợp pháp (bao gồm cả việc sử dụng bất hợp pháp hoặc không phù hợp của bên thứ ba, người đã sử dụng mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản trang web của bạn .

1.5. Bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho Fantasy Football Scout Ltd như một phần của quy trình đăng ký này và/hoặc bất kỳ tương tác nào khác với FantasyfootballScout.co.uk sẽ được thu thập, lưu trữ và sử dụng theo Chính sách bảo mật Hướng đạo bóng đá giả tưởng.

1.6. Nếu bạn sử dụng nhiều thông tin đăng nhập cho mục đích phá vỡ cộng đồng hoặc gây phiền nhiễu cho người dùng khác, bạn có thể có hành động đối với tất cả các tài khoản của mình.

1.7. Tất cả các tài khoản phải được đăng ký với một địa chỉ email cá nhân hợp lệ mà bạn truy cập thường xuyên. Các tài khoản đã đăng ký với địa chỉ email của người khác hoặc với địa chỉ email tạm thời có thể được đóng mà không cần thông báo trước.

1.8. Fantasy Football Scout có quyền đóng tài khoản nếu bất kỳ người dùng nào được xem là đang sử dụng IPS proxy (địa chỉ giao thức Internet) để cố gắng che giấu việc sử dụng nhiều tài khoản Hướng đạo bóng đá giả tưởng.

1.9. Việc hủy bỏ các kế hoạch thành viên lăn là trách nhiệm của chủ sở hữu tài khoản và nên được thực hiện trực tiếp từ nhà cung cấp thanh toán được sử dụng hoặc thông qua liên kết Hủy Hủy có trên trang hồ sơ của bạn. Hoàn lại tiền theo quyết định của Hướng đạo bóng đá giả tưởng và sẽ không được cấp ngoại trừ trong các trường hợp gian lận.

1.10. Các Điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web nói chung, tuy nhiên bạn có thể quyết định đóng tài khoản của mình. Bạn có thể làm như vậy bằng cách thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách gửi email nêu rõ như vậy cho chúng tôi tại [email protected]

2 Chấm dứt tài khoản của bạn

2.1. Chúng tôi có thể bất cứ lúc nào, chấm dứt tài khoản trang web của bạn nếu:

2.1.1. Bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này hoặc các quy tắc cộng đồng của chúng tôi bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào khác trên trang web này (hoặc hành động theo cách đó cho thấy rằng bạn không thể hoặc không có ý định tuân thủ các Điều khoản hoặc Quy tắc cộng đồng này hoặc bất kỳ Điều khoản sử dụng bổ sung nào khác trên trang web này);

2.1.2. Chúng tôi quyết định không còn cung cấp một khu vực trên trang web để người dùng tương tác;

2.1.3. Chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật;

2.1.4. Mặc dù những nỗ lực hợp lý của chúng tôi, chúng tôi không thể xác minh hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi;

2.1.5. Chúng tôi không còn muốn cung cấp dịch vụ này cho bạn.

3. Trách nhiệm của chúng tôi

3.1. Thông tin có trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi Fantasy Football Scout Ltd và trong khi chúng tôi nỗ lực để giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm nào cho trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào thông tin đó đều có nguy cơ hoàn toàn có nguy cơ.

3.2. Theo khoản 3.3 bên dưới, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn:

3.2.1. Bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc hậu quả nào có thể gây ra bởi bạn. Điều này sẽ bao gồm bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào (dù phát sinh trực tiếp hay gián tiếp), bất kỳ sự mất mát nào về thiện chí hoặc danh tiếng kinh doanh, hoặc bất kỳ mất dữ liệu kinh doanh nào mà bạn phải chịu;

3.2.2. Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào không thể thấy trước một cách hợp lý;

3.2.3. Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể gây ra do bạn do kết quả:

3.2.3.1. Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với Trang web, hoặc cho bất kỳ chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời trong việc cung cấp Trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó;

3.2.3.2. Việc xóa, tham nhũng hoặc không lưu trữ bất kỳ bài nộp nào (và dữ liệu khác) được duy trì hoặc truyền bởi hoặc thông qua việc bạn sử dụng Trang web;

3.2.3.3. tính khả dụng hoặc kết quả thông qua sự phụ thuộc vào, bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua các siêu liên kết trong trang web (bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ được cung cấp hoặc cung cấp thông qua các trang web của bên thứ ba đó);

3.2.3.4. bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác;

hoặc

3.2.3.5. Việc bạn không giữ mật khẩu hoặc tài khoản của bạn (như được định nghĩa trong khoản 1.1) chi tiết chi tiết và bảo mật, hoặc việc bạn đưa vào bất kỳ thông tin cá nhân nào trong một đệ trình (như được định nghĩa trong khoản 15.1).

3.2.4. Những hạn chế về trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn trong đoạn 3.2.3 sẽ được áp dụng cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng các tổn thất đó phát sinh trước hay không.

3.3. Chúng tôi không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi, sự xuyên tạc gian lận hoặc bất kỳ tổn thất nào khác có thể không bị loại trừ một cách hợp pháp hoặc bị giới hạn bởi pháp luật.

3.4. Không có gì trong các điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến quyền theo luật định của bạn. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về quyền theo luật định của mình thì bạn nên liên hệ với Cục Tư vấn Công dân địa phương hoặc tham khảo Trang web của Văn phòng Giao dịch Công bằng (www.oft.gov.uk/default.htm).

4. Trách nhiệm của bạn

4.1. Bạn đồng ý hoàn trả hoặc phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các khoản nợ, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý, mà chúng tôi hoặc bất kỳ công ty hoặc nhân sự nào của chúng tôi Kết nối với việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ bản gửi hoặc truyền tin nhắn hoặc thông tin nào khác trên trang web của bạn từ tài khoản của bạn.

5. Liên kết bên ngoài

5.1. Fantasy Football Scout Ltd và trang web này có thể cung cấp các siêu liên kết cho các trang web khác không thuộc sở hữu của chúng tôi, nội dung không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, tài liệu (bao gồm cả hàng hóa hoặc dịch vụ) hoặc thực tiễn được giới thiệu trên các trang web đó. Các liên kết đến các trang web như vậy không được coi là sự chứng thực của chúng tôi đối với chúng hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó hoặc là bảo hành mà các trang web đó sẽ không có virus hoặc các mục khác có tính chất phá hoại.

5.2. Chúng tôi sẽ khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào bạn truy cập khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi.

6. Sử dụng nội dung trang web

6.1. Tất cả nội dung có tính năng trên trang web do chúng tôi cung cấp hoặc thay mặt chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, minh họa, âm thanh, video, thiết kế, văn bản và các tài liệu khác được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương mại và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Fantasy Football Scout Ltd.

6.2. Bạn được phép tải xuống, in hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào từ trang web, với điều kiện là bạn:

6.2.1. Chỉ làm như vậy cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;

6.2.2. thừa nhận chúng tôi là nguồn gốc của tài liệu; và

6.2.3. Không sử dụng nội dung Hướng đạo bóng đá giả tưởng theo bất kỳ cách nào khác.

6.3. Bạn phải nộp đơn cho chúng tôi bằng cách sử dụng địa chỉ email của chúng tôi (hỗ trợ@fantasyfootballscout.co.uk) cho sự đồng ý và điều kiện phù hợp để sử dụng nội dung Hướng đạo bóng đá giả tưởng cho bất kỳ sử dụng nào ngoài việc được nêu trong Điều 6.2.

6.4. Chúng tôi bảo lưu bất kỳ cách sử dụng nào khác và quyền trong Nội dung Hướng đạo bóng đá giả tưởng để bạn phải xin phép trước của chúng tôi cho những điều này như được nêu ở trên. Chúng tôi sẽ không luôn luôn có thể đồng ý.

6.5. Đối với một số nội dung trinh sát bóng đá tưởng tượng (như một phần của khu vực thành viên của chúng tôi) hoặc nơi các nhà cung cấp của chúng tôi yêu cầu chúng tôi làm như vậy, các điều khoản sử dụng riêng biệt và/hoặc bổ sung có thể được áp dụng và chúng sẽ được đánh dấu trên phần có liên quan của trang web.

6.6. Bạn không được, cũng không cố gắng, tạo ra các phần lớn, tự động hoặc có hệ thống các nội dung Hướng đạo bóng đá giả tưởng hoặc sử dụng nó để tạo hoặc bao gồm nó trong một bài báo hoặc cơ sở dữ liệu điện tử khác, hoặc cố gắng bán lại hoặc phân phối lại. Chúng tôi có quyền cấm hoặc hạn chế cách thức các trang web khác liên kết đến hoặc khung hoặc trình bày lại bất kỳ nội dung Hướng đạo bóng đá giả tưởng nào.

6.7. Bằng cách đồng ý với một kế hoạch thành viên trả phí, bạn đồng ý từ bỏ mọi quyền đối với thời gian làm mát 14 ngày và nhận được quyền truy cập đầy đủ vào nội dung kỹ thuật số đã mua. Nếu bạn không muốn từ bỏ các quyền này, các thỏa thuận đặc biệt có thể được tổ chức bằng cách liên hệ hỗ trợ@fantasyfootballscout.co.uk Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tải xuống nội dung kỹ thuật số của mình cho đến khi thời gian làm mát 14 ngày kết thúc.

7. Đệ trình cộng đồng

7.1. Chúng tôi muốn tất cả người dùng có thể truy cập phần bình luận của chúng tôi và liên lạc với nhau một cách an toàn. Để điều này là có thể, chúng tôi đã đưa ra một số quy tắc trong điều khoản 7.3 này, mà tất cả người dùng phải đồng ý và tuân thủ, như một phần của các điều khoản này. Chúng tôi hy vọng bạn tôn trọng các quyền của người dùng khác và tuân thủ đầy đủ các Điều khoản này mọi lúc, đặc biệt liên quan đến bất kỳ bài nộp bình luận nào mà bạn thực hiện.

7.2. Trong phạm vi mà chúng tôi được thông báo hoặc nhận ra rằng bạn đã đưa ra một bình luận vi phạm các Điều khoản này, chúng tôi sẽ xóa hoặc sửa đổi nó và chúng tôi có quyền xóa nhận xét của bạn và/hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn mà không cần Thông báo, tạm thời hoặc vĩnh viễn và để thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi xem xét phù hợp, bao gồm cả hành động pháp lý.

7.3. Bạn đồng ý rằng các hướng dẫn và quy tắc hành vi sau đây liên quan đến bất kỳ bài trình bình luận nào được thực hiện:

 • Là dân sự và quan tâm của các áp phích nhận xét khác.
 • Đừng gây rối, xúc phạm hoặc lạm dụng - hành vi như vậy bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
 • Nhận xét được xét xử để có ý định cố tình kích động một phản ứng cực đoan hoặc tiêu cực có thể được loại bỏ theo quyết định của chúng tôi. Người dùng được xét xử thường xuyên đăng nội dung với ý định đó có thể bị xóa khả năng đăng bài vĩnh viễn.
 • Quấy rối, nhận xét phỉ báng, lạm dụng, hành vi đe dọa, có hại, tục tĩu, phân biệt giới tính, định hướng tình dục, đồng tính luyến ái, tấn công chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm nào, sẽ không được dung thứ.
 • Tất cả thư rác sẽ được gỡ bỏ. Điều đó bao gồm việc đăng lặp lại các bình luận.
 • Một số ý kiến ??của chủ đề sẽ bị xóa theo quyết định của chúng tôi. Xem hướng dẫn.
 • Không cố ý đăng thông tin sai, ví dụ: dòng sản phẩm, tiếng hét mục tiêu, tweet, v.v.
 • Không sử dụng ý kiến ??để kháng cáo cho phiếu bầu hoặc người theo dõi.
 • Không tìm cách bắt đầu các cuộc thảo luận tiêu cực về người dùng khác, đặc biệt là liên quan đến danh tính, tài khoản hoặc trạng thái của họ trên Trang web. Người dùng dưới mức kiểm duyệt không nên được thảo luận.
 • Không đăng bài trong tất cả các mũ hoặc sử dụng TXT SPK hoặc L33T SP33K - thật khó để đọc và gây khó chịu cho người khác.
 • Không lạm dụng hoặc thư rác biểu tượng cảm xúc.
 • Đừng cố gắng đăng ASCII Art.
 • Không tranh chấp điều độ ở nơi công cộng. "Tại sao chủ đề của tôi bị xóa?" Nhận xét sẽ, đoán xem, bị xóa. Xem Hướng dẫn Để biết chi tiết về cách nêu một vấn đề.
 • Không có quảng cáo, quảng bá hoặc nghiên cứu cho mục đích thương mại mà không được phép.
 • Không đăng nội dung thành viên được bảo vệ.
 • Nhận xét không được can thiệp vào quyền sở hữu trí tuệ hoặc thông tin bí mật của người khác. Điều này bao gồm các luồng bóng đá trực tiếp.
 • URL từ được đăng trong các bình luận phải có liên quan. Đăng nhiều hơn hai URL trong một bình luận sẽ thấy bạn được đánh dấu là thư rác tiềm năng - tránh nó.
 • Nhận xét phải được đăng bằng tiếng Anh.
 • Không mạo danh hoặc nhiều tài khoản mà không được phép.
 • Không có tên hiển thị không phù hợp hoặc tiểu sử hồ sơ.
 • Không sử dụng các chủ đề tên hiển thị hoặc huy hiệu hoặc biểu tượng liên kết không chính thức mà không được phép.
 • Không có Gravatars không phù hợp. Chúng tôi có quyền yêu cầu thay đổi Gravatar nếu đây là trường hợp.

Để biết thêm các hướng dẫn về việc đăng bình luận trên trang web, vui lòng xem trang này.

7.5. Nếu bạn không tuân thủ các quy tắc cộng đồng của chúng tôi khi đóng góp cho cộng đồng Hướng đạo bóng đá giả tưởng, sự đóng góp của bạn có thể được chỉnh sửa hoặc xóa mà không cần cảnh báo. Nếu tiếp tục bừa bãi được thực hiện, một email sẽ được gửi thông báo cho bạn lý do tại sao các đóng góp của bạn đã được chỉnh sửa hoặc xóa. Email này cũng sẽ bao gồm một cảnh báo rằng việc tiếp tục phá vỡ các quy tắc có thể dẫn đến hành động được thực hiện đối với tài khoản hoặc tài khoản của bạn. Hành động này có thể bao gồm bất kỳ nội dung nào được đăng bởi bạn đang được kiểm duyệt (đã kiểm tra) trước khi được xuất bản trên trang web hoặc đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn về khả năng tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận trinh sát bóng đá giả tưởng nào.

7.6. Nếu bạn gửi hoặc chia sẻ nội dung tấn công hoặc không phù hợp cho cộng đồng Hướng đạo bóng đá giả tưởng hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi gây rối nào trên FantasyfootballScout.co.uk, và Fantasy Football Scout Ltd coi hành vi đó là nghiêm trọng và/hoặc lặp đi lặp lại, Fantasy Football Scout Ltd có thể Sử dụng bất kỳ thông tin nào có sẵn cho bạn về bạn để ngăn chặn bất kỳ hành vi xâm phạm nào như vậy. Điều này có thể bao gồm thông báo cho các bên thứ ba có liên quan như chủ nhân, trường học hoặc nhà cung cấp email của bạn về (các) vi phạm.

7.7. Fantasy Football Scout Ltd có quyền xóa bất kỳ đóng góp nào, hoặc hành động chống lại bất kỳ tài khoản bóng đá giả tưởng nào, bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.

7.8. Sự thất bại hoặc trì hoãn của Fantasy Football Scout Ltd để thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền nào trong các điều khoản này không từ bỏ quyền của Fantasy Football Scout Ltd, để thực thi quyền đó.

7.9. Chúng tôi khuyên bạn không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân hoặc bất kỳ ai khác (ví dụ: số điện thoại, địa chỉ bưu chính, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ email hoặc bất kỳ chi tiết nào khác cho phép bạn được xác định cá nhân) trong cộng đồng Hướng đạo bóng đá giả tưởng.

7.10. Bạn không được gửi hoặc chia sẻ bất kỳ tài liệu phỉ báng hoặc bất hợp pháp nào có tính chất trong cộng đồng Hướng đạo bóng đá giả tưởng. Điều này bao gồm văn bản, đồ họa, video, chương trình hoặc âm thanh. Các bài đăng mà nhóm kiểm duyệt cảm thấy có nguy cơ bị bôi nhọ hoặc khinh miệt tòa án có thể bị loại bỏ.

7.11. Đóng góp tài liệu cho cộng đồng Hướng đạo bóng đá giả tưởng với ý định cam kết hoặc thúc đẩy một hành động bất hợp pháp bị nghiêm cấm.

7.12. Bạn đồng ý gửi hoặc chia sẻ với cộng đồng Hướng đạo bóng đá giả tưởng chỉ là những đóng góp là tác phẩm gốc của riêng bạn. Bạn không được vi phạm, đạo văn hoặc vi phạm các quyền của Fantasy Football Scout Ltd hoặc các bên thứ ba bao gồm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bí mật thương mại, quyền riêng tư, công khai, quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu.

7.13. Nội dung được đăng trong cộng đồng Hướng đạo bóng đá giả tưởng được tạo ra bởi các thành viên của công chúng. Các quan điểm được thể hiện là của họ và trừ khi được nêu cụ thể không phải là của Fantasy Football Scout Ltd. Fantasy Football Scout Ltd sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào và Fantasy Football Scout Ltd không xác nhận, hỗ trợ hoặc đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào về bất kỳ hình thức nào về Bất kỳ ý kiến ??nào được thể hiện bởi người dùng. Ý kiến ??thể hiện là của người tạo ra và không phải của Fantasy Football Scout Ltd.

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

8.1. Cả Fantasy Football Scout Ltd và bất kỳ giám đốc, nhân viên hoặc đại diện nào khác của chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại, trong hợp đồng, tra tấn hoặc bao gồm cả sơ suất, phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc khu vực thành viên. Bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổi nào đối với việc đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của trang web hoặc khu vực thành viên. Đây là một giới hạn toàn diện về trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả các thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm (không giới hạn) bồi thường, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả, mất dữ liệu, thu nhập hoặc lợi nhuận, mất hoặc thiệt hại cho tài sản và khiếu nại của bên thứ ba. Chúng tôi không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác có thể không bị loại trừ hoặc hạn chế một cách hợp pháp.

9. Bồi thường

9.1. Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ cho chúng tôi ngay lập tức theo yêu cầu đối với tất cả các khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của các điều khoản này của bạn Tên) hoặc bất kỳ khoản nợ nào khác phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc Thành viên của bạn. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông báo về các khiếu nại đó, toàn quyền bảo vệ, thỏa hiệp hoặc giải quyết các khiếu nại đó và hỗ trợ hợp lý cần thiết để bảo vệ các khiếu nại đó, với chi phí duy nhất của bạn.

10. Các điều khoản được giữ là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được

10.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được tổ chức là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được bởi Tòa án Luật có thẩm quyền để quyết định vấn đề này, thì điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi các Điều khoản này mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều khoản này và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thi hành.

11. Từ bỏ quyền của chúng tôi

11.1. Một sự thất bại của chúng tôi trong việc thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục của chúng tôi phát sinh theo các Điều khoản này sẽ không phải là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó, và không có sự từ bỏ nào của chúng tôi sẽ có hiệu lực trừ khi được chúng tôi cung cấp và ký bởi chúng tôi.

12. Luật điều hành

12.1. Các Điều khoản này và quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn phải tuân theo:

12.1.1. . hoặc

12.1.2. .

12.2. Mặc dù điều khoản 11, bạn đồng ý rằng chúng tôi vẫn được phép nộp đơn xin các biện pháp khắc phục (hoặc các loại cứu trợ tạm thời hoặc biện pháp pháp lý khác) trong bất kỳ khu vực tài phán nào.

Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản trên cho trang web và khu vực thành viên của chúng tôi cũng như các điều khoản và điều kiện chung.