Ngày 9 tháng 5 năm 2022 Hướng đạo chọn - Đội xe buýt

FPL GameWeek 37 Hướng đạo chọn lựa chọn sớm: Villa Triple-Up cho Final ‘Double,

Đội xe buýt của chúng tôi cho trò chơi sắp tới của chúng tôi

Ngày 2 tháng 5 năm 2022 Hướng đạo chọn - Đội xe buýt

FPL GameWeek 36 Scout Picks Lựa chọn sớm: Big On Top Two và Son Dilemma

Đội xe buýt của chúng tôi chọn cho Gameweek sắp tới

Ngày 25 tháng 4 năm 2022 Hướng đạo chọn - Đội xe buýt

FPL GameWeek 35 Hướng đạo tuyển chọn sớm: cặp Villa trong số bốn lần tăng gấp đôi

Lựa chọn ban đầu của chúng tôi về các cầu thủ giả tưởng nhất Premier League cho Gameweek 35

Ngày 18 tháng 4 năm 2022 Hướng đạo chọn - Đội xe buýt

FPL GameWeek 34 Hướng đạo chọn lựa chọn sớm: Chelsea Triple-Up và Mane Over Salah

Lựa chọn ban đầu của chúng tôi về những cầu thủ giả tưởng nhất Premier League cho Double Gameweek 34

Ngày 11 tháng 4 năm 2022 Hướng đạo chọn - Đội xe buýt

FPL GameWeek 33 Scout Picks Lựa chọn sớm: cặp đôi trong số bốn lần tăng gấp đôi

Đánh giá các ứng cử viên cho lựa chọn tuyển chọn Scout