Ngày 17 tháng 8 năm 2022 Sorare

Cạnh tranh cho giải thưởng thực sự trong Học viện Sorare miễn phí

Ai là người khác biệt tốt nhất trong Học viện Sorare?

world cup scheduleNgày 10 tháng 8 năm 2022 Sorare

Kiểm tra kỹ năng bóng đá giả tưởng của bạn trong Học viện Sorare miễn phí!

Genesis chuyên gia Ligue I xem xét các thay đổi hệ thống tính điểm trong Học viện Sorare

Ngày 3 tháng 8 năm 2022 Sorare

Bóng đá châu Âu trở lại Học viện Sorare miễn phí

Có 15 giải thưởng mỗi tuần trong trò chơi Sorare Academy miễn phí

Ngày 27 tháng 7 năm world cup schedule 2022 Sorare

Cạnh tranh cho giải thưởng thực sự trong Học viện Sorare miễn phí vào cuối tuần này

Học viện Sorare đi vào một lần cuối cùng

Ngày 20 tháng 7 năm 2022 Sorare

Cạnh tranh cho giải thưởng thực sự trong Học viện Sorare miễn phí vào cuối tuần này

Lời khuyên của chuyên gia về hành động bóng đá giải đấu lớn cuối tuần này (MLS)