Ngày 5 tháng 8 năm 2022 Đánh giá soi keo bd hom nay nhóm của tôi

FPL đánh giá cuộc phẫu thuật nhóm của tôi với người hoàn thành Top 1k năm lần Tom Freeman

Nhận được câu hỏi của bạn được trả lời trước Gameweek 1

Ngày 19 tháng 7 năm 2022 Đánh giá nhóm của tôi

Dự đoán điểm FPL cho 2022/23

Ai được dự đoán sẽ ghi được nhiều điểm FPL nhất trong Gameweek 1-8?

Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Đánh giá nhóm của soi keo bd hom nay tôi

FPL đánh giá cuộc phẫu thuật nhóm của tôi với người hoàn thành Top 1k năm lần Tom Freeman

Nhận câu hỏi của bạn được trả lời trước GameWeek 38

Ngày 13 tháng 5 năm 2022 Đánh giá nhóm của tôi

FPL đánh giá cuộc phẫu thuật nhóm của tôi với người hoàn thành Top 1k năm lần Tom Freeman

Nhận câu hỏi của bạn vào Phó biên tập viên của chúng tôi trong giờ tiếp theo

Ngày 7 tháng 5 năm 2022 Đánh giá nhóm của tôi

FPL điểm dự đoán: Salah và De Bruyne dẫn đường trong Double Gameweek 36

Dự đoán điểm dựa trên thuật toán của chúng tôi cho ba trò chơi tiếp theo