Ngày 4 tháng 8 năm 2022 Tin tức nhóm

FPL GameWeek 1 TIN TỨC TIN TỨC: Cập nhật trực tiếp từ Arteta, Conte và nhiều hơn nữa

Tin tức chấn thương từ các cuộc họp báo trước trận đấu

Ngày 1 kết quả vl wc 2022 tháng 8 năm 2022 Tin tức nhóm

Nhóm sớm và Tin tức chấn thương cho FPL Gameweek 1

Những gì chúng ta biết trước các cuộc họp báo trước trận đấu

Ngày 20 tháng 5 năm 2022 Tin tức nhóm

FPL GameWeek 38 Dự đoán dòng sản phẩm, nhóm và tin tức chấn thương: Salah và Kane mới nhất

Cập nhật chấn thương từ các máy ép trước trận đấu

Ngày 17 tháng 5 năm 2022 Tin tức nhóm

Tin kết quả vl wc 2022 tức nhóm sớm và cập nhật chấn thương cho FPL Gameweek 38

Tất cả những gì chúng ta biết về tin tức của đội FPL trước các cuộc họp báo trước trận đấu

Ngày 13 tháng 5 năm 2022 Tin tức nhóm

FPL GameWeek 37 TIN TESS TIN TỨC, Cập nhật chấn thương và dự đoán đội hình

Cập nhật chấn thương từ các máy ép trước trận đấu